Rakesh Poriya @Rjp
*અમદાવાદમાં આબુ જેવો માહોલ:* વહેલી સવારથી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ પડ્યો, રાજ્યમાં ઝાપટાં પડવાની શક્યતા
#news #newsupdate #ahmedabad
07:51 AM - Oct 06, 2022
Only people mentioned by Rjp in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Rakesh Poriya, click on at the bottom under it